Ramowy rozkład dnia

6.00-8.30 Zabawy inspirowane i organizowane przez nauczycielkę w małych grupach. Zabawy z inicjatywy dzieci.Praca indywidualna z wychowankami.Spotkanie w kręgu. Poranna gimnastyka.

8.30-9.00 Przygotowanie do śniadania (mycie) i spożycie posiłku.

9.00-11.45 Zajęcia organizowane przez nauczycielkę, uwzględniające wszystkie rodzaje aktywności dziecka w obszarze różnych tematów, wcześniej zaplanowanych (integracja treści nauczania, aktywność słowna, plastyczna, muzyczna, wycieczki, spacery, zabawy rekreacyjne ).

11.45-12.15 Przygotowanie do obiadu i spożycie posiłku.Poobiedni relaks, wyciszanie dzieci ( słuchanie bajek z taśm, płyt lub czytanie książeczek przez nauczycielkę).

12.35-14.00 W grupach III-V praca indywidualna z dziećmi. Zabawy dowolne według zainteresowań lub organizowane przez nauczycielkę.
Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek

14.15-17.00 Gry i zabawy związane z zainteresowaniami dzieci, zajęcia indywidualne lub w małych grupach. Porządkowanie sali, półek. W przypadku sprzyjającej aury – pobyt na świeżym powietrzu.
Przedszkolowo.pl logo