Klub Małego Muzyka

Zaprasza na spotkania w roku szkolnym 2016/2017 w następujące piątki o godz.11.00

23.09.2016 - "Taniec współczesny i plastyka, co do tańca przenika"
14.10.2016 - "W poszukiwaniu minionego czasu - dawne rzemiosła i zawody"
25.11.2016 - „Ultrafiolet i pantomima - tu gra światłem i gestem się zaczyna”
16.12.2016 - „Głos od A do Z. czyli kalejdoskop głosu”
27.01.2017 - „Nad Betlejem jasna gwiazda świeciła”
03.03.2017 - „Wiolonczela dech zapiera!”
31.03.2017 - „Skandynawskie smaki na struny i smy(cz)ki”
28.04.2017 - „Dzienniki z Afryki - od Sienkiewicza do muzyki”
26.05.2017 - „Kraciaste marynary - historia rock and rolla”

Przedszkolowo.pl logo